20/1/09

No més armes per l'Estat d'Israel


La darrera setmana, el diputat al Congrés d’ICV va registrar una proposta, en forma de proposició no de llei, demanat al Govern de l’Estat Espanyol que deixi d’autoritzar les exportacions d’armes i material de doble ús a l’Estat d’Israel.

En els últims dos anys les exportacions espanyoles de material militar no han disminuït, sinó que s’han quadruplicat. S’ha passat d’un total de 488.690€, e 2005, fins a 2.366.820€, el 2007.

El Govern ha incomplert el Codi de Conducta de la venda d’armes que va adoptar la Unió Europea l’any 1998 i que és d’obligat compliment per a tots els estats membres. Aquest Codi de conducta preveu que les empreses que pretenen exportar armes a Israel han de sol·licitar prèviament una autorització al Govern, qui pot acceptar-les o denegar-les. Un dels criteris que ha de seguir el Govern, segons el Codi de Conducta, és que no es pot autoritzar exportacions a països que no respectin els drets humans o en els quals hagi tensions o conflictes armats.

És evident després del que ha succeït aquest darrers dies amb l’atac militar de l’Estat d’Israel sobre Gaza no és el millor moment per seguir exportant armes espanyoles a aquest país.

Per donar força a la proposta d’ICV en Joan Herrera està impulsant una campanya de suports a través d’una Cause del Facebook. En quatre dies ja som més de 300 persones que hi donem suport. Ajuda’ns a arribar a les 1000 persones que no volen més armes per l’Estat d’Israel.
Busca la cause al Facebook!!!